Ook de Vereniging Sociëteit Casino pakt voorzichtig haar activiteiten weer op. De versoepeling van de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus biedt ons de mogelijkheid om in aangepaste vorm toch een programma voor seizoen 2020-2021 aan te bieden. Inmiddels is de programmacommissie druk bezig het programma (opnieuw) aan te passen aan de geldende richtlijnen.

Voor het bestuur staat voorop dat we bij al onze activiteiten de gezondheid en veiligheid van onze leden voorop stellen. Daarom blijven we de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de rijksoverheid volgen. Sommige voorstellingen kunnen niet veilig worden aangeboden en vervallen daarom. Voor andere voorstellingen zijn we op zoek naar creatieve oplossingen. Dit betekent helaas dat het programma voor komend seizoen nog niet volledig is. De komende tijd zal het aanbod dus meer ‘fluïde’ zijn, dan het vaststaande programma dat we andere seizoenen aanbieden. Verrassend en spannend dus, maar ook lastig om duidelijkheid te bieden aan onze leden.