Maandag 21 november 2022, 20.00 uur

ontvangst vanaf 19.30 uur

Natuurlijk wordt ook dit seizoen weer een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Het bestuur nodigt hiervoor van harte alle leden van de VSC uit. Dit seizoen vindt de ALV plaats op 21 november 2022 in De Clubzaal van De Verkadefabriek. Naast een inhoudelijk en financieel verslag over seizoen 2021-2022 geeft het bestuur inzicht in de plannen en ideeën voor de toekomst. De uitnodiging en stukken worden tijdig aan alle leden verstuurd. Ook dit keer wordt de vergadering omlijst met een verrassend optreden.