Vrijdag 27 oktober 2023, 20.00 uur

ontvangst vanaf 19.30 uur

Natuurlijk wordt ook dit seizoen weer een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Het bestuur nodigt hiervoor van harte alle leden van de Vereniging Societeit Casino uit. Dit seizoen vindt de ALV plaats op vrijdag 27 oktober 2023. Naast een inhoudelijk en financieel verslag over seizoen 2021-2022 geeft het bestuur inzicht in de plannen en ideeën voor de toekomst. De uitnodiging en stukken worden tijdig aan alle leden verstuurd. Ook dit keer wordt de vergadering omlijst met een verrassend optreden.

Op 27 oktober 2023 bestaat de VSC maar liefst 195 jaar. Dit vieren we met al onze leden op vrijdag 23 februari 2024 in het nieuwe Theater aan de Parade. Om ‘de dag’ niet ongemerkt voorbij te laten gaan staat op 27 oktober 2023 de Algemene Ledenvergadering gepland. De daarbij aanwezige leden worden van harte uitgenodigd om na afloop van de vergadering het glas te heffen op het 195-jarig bestaan van de vereniging. Natuurlijk wordt deze borrel omlijst met een verrassend optreden. U kunt alleen deelnemen aan de borrel wanneer u zich hiervoor aanmeldt.