Maandag 28 oktober 2024, 20.00 uur

ontvangst vanaf 19.30 uur

Het bestuur nodigt alle leden van de Vereniging Sociëteit Casino uit voor de Algemene Ledenvergadering. Dit seizoen vindt de ALV plaats in Het Zwanenbroedershuis, Hinthamerstraat 94 te ’s-Hertogenbosch. Naast een inhoudelijk en financieel verslag over seizoen 2023-2024 overlegt het bestuur graag met zoveel mogelijk leden over de plannen en ideeën voor de toekomst. De uitnodiging en de stukken voor de ALV worden tijdig aan alle leden verstuurd.